top of page

Werkwijze

 1. Intakegesprek

Indien u heeft aangegeven het coachingsgesprek te willen starten, spreken we een datum af voor een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek bespreken we samen uitgebreid de reden van aanmelding. Samen met mijn vragenlijst en uw aanvullende informatie bekijken we waar uw kind/u nood aan heeft en bepalen we samen de hulpvraag. Het intakegesprek verplicht u tot niets, het kan ook inhouden dat ik u doorverwijs naar een meer passende vorm van hulpverlening.

2. Coaching/ therapie

Na de intake komt uw kind/u voor de sessies bij mij in de praktijk. Een sessie duurt ongeveer één uur.   De eerste sessies staan in het teken van het bieden van vertrouwen en veiligheid. Iedereen is uniek, dus ook de aanpak is nooit hetzelfde, het wordt aangepast aan ieders behoefte. Zo ga ik samen met uw kind/u op zoek naar de juiste methoden en technieken, rekening houdend met de behoeften en belevingswereld. Bij kinderen worden spelenderwijs kwaliteiten en talenten ontdekt en leert het kind vanuit eigen kracht problemen zelf op te lossen of die problemen draaglijk en hanteerbaar te maken.

3. Evaluatiegesprek

Tijdens het evaluatiegesprek wordt het groeiproces en de vooruitgang besproken en evalueren we het hele traject. Eenmaal uw kind/u  zich weer goed voelt en controle heeft over het probleem, ronden we de sessies af.

bottom of page