top of page

1.

Kindercoaching

Net als volwassenen kunnen kinderen thuis of op school te maken krijgen met problemen en zorgen waar ze zich soms geen raad mee weten. Hierdoor kan een kind zich anders gaan gedragen.  Denk maar aan slaapstoornissen, angsten, woede, eetproblemen, enz.

Een kindercoach kan hierbij hulp bieden en is een laagdrempelige, snel te bereiken hulpverlener die het kind ondersteunt en bij wie u ook terecht kan voor advies, ondersteuning en begeleiding.
De hulp van zo'n coach kan voor veel kinderen het verschil maken en dat is wat dit werk zo uniek maakt.

Een kindercoach werkt oplossingsgericht, begeleidt kinderen via gesprekken, visualisaties, spel, beweging, creativiteit, ... en helpt het kind om op zijn eigen manier, met gebruik van zijn kwaliteiten zijn weg te vinden. Het antwoord is immers al in het kind aanwezig, maar het heeft daarbij nog wel iemand nodig om samen deze antwoorden naar boven te halen.

Een greep uit mijn aanbod:

- schateiland-trainer:  Schatgravers laat het kind op dynamische wijze verbinden met zichzelf.  Hierdoor krijgt het kind een betere kijk op zijn/haar  kwaliteiten en talenten.

-sociale weerbaarheidstraining : Kinderen die sociaal vaardig zijn en die op een gemakkelijke manier met vriendjes kunnen omgaan, voelen zich vaak beter, hebben meer zelfvertrouwen en kunnen tegen een stootje.

- Communicatievaardigheden: Actief en speels werken rond Verbindende en Geweldloze Communicatie.

Een kindvriendelijke manier om rond conflicten, weerbaarheid, verbondenheid, gevoelens, behoeften … te werken.

-sandplay Therapie:  dit is een integratieve therapie werkvorm, waarbij gebruik gemaakt wordt van zand, water, een grote verscheidenheid aan spelmateriaal zoals miniatuurtjes, stenen en andere natuurlijke objecten.  

Via zandspel wordt de mogelijkheid geboden om innerlijke impulsen naar buiten te brengen en deze in interactie met het spelmateriaal vorm te geven. Er worden visuele beelden gemaakt in het zand.

Binnen de grenzen van de zandtafel komen alle verdrongen emoties vrij, om weer in verbinding te komen, om verder te groeien.

- omgaan met faalangst: het leren ombuigen van niet-helpende gedachten 

bottom of page