top of page

3.

Individuele coaching

Een individuele coach begeleidt en ondersteunt u om een bepaald doel te bereiken.  Met behulp van verschillende coachingstechnieken tracht ik u tot inzichten te brengen.  Coaching is doel- en resultaatgericht.  Ik stel de juiste vragen, zodat u zelf tot inzichten en antwoorden komt.  Het is dus niet de coach zelf die oplossingen aanbiedt.  De coach fungeert als klankbord en helpt in het ontwikkelen van een helikopterview over de eigen persoonlijke situatie.  Met een helikopterview neemt u afstand en overziet u het geheel beter.

Coaching kan overwogen worden bij volgende hulpvragen:

      - aanhoudende stress, stressmanagement

      - een gevoel van 'niet gelukkig zijn'

      - een gevoel van niet optimaal kunnen functioneren

      - het bereiken van doelen

      - het vinden van energiebronnen

      - de juiste balans tussen werk en privé

bottom of page