top of page

2.

Gezinscoaching

Om samen te leven, zal je je ook moeten inleven in de ander, elkaar begrijpen en toelaten in je belevingswereld. Wat denk je, wat doe je, wat voel je en wat wil je. Communiceren is meer dan praten en luisteren, is ook horen wat er niet wordt gezegd maar wel wordt bedoeld. Ieders belang gelijk laten wegen en onderbouwen wat je eigen beweegredenen zijn. Maar ook grenzen kunnen stellen en elkaars grenzen respecteren. Als er in de communicatie ongelijkwaardigheid ontstaat tussen mensen, dan ontstaan er vrijwel altijd problemen. Mensen sluiten zich af, worden over hun grenzen geduwd of vertonen vluchtgedrag. Iedereen gaat op zoek naar een oplossing die past bij de eigen beperkingen en kwaliteiten. Samen gaan we werken aan de onderlinge communicatie, het uitspreken van verwachtingen en het ontwikkelen van vaardigheden.

bottom of page